top of page
edit metrix.jpg

ממערה להארה -
כשאפלטון יצא מהמטריקס

20.7.22 | יום ד' | שעה 20:00 | ₪45

הרצאה בהשראת הסרט האל-מותי: המטריקס.
מהו המטריקס בחיים שלנו ומדוע כ"כ קשה לנו להשתחרר ממנו? מה כובל אותנו? וכיצד מתחיל מסעו של התלמיד אל השחרור האמיתי?
נגלה כמה מהרמזים שהצפינו עבורינו החכמים בסיפור יציאת מצרים ובמיתוס המערה של אפלטון, וננסה להעזר בהם כדי להתחיל לצאת אל החופשי...

עלות ההרצאה: 45 ש"ח

כתובת: ידעיה הפניני 24, תל אביב

יש לך שאלות? נשמח לענות, 03-7749399

 אירועים נוספים 

bottom of page